"Vino la Isus!”

Pastorul Adrian Rogers

HOW TO START YOUR RELATIONSHIP WITH JESUS

Cum să începi relația ta cu Isus

Fiecare om are două mari nevoi. Prima este nevoia de a fi iubit, iar a doua este aceea de a iubi. Dar atunci când presiunile și durerile sosesc în viețile noastre, mulți renunță la orice speranță de a mai găsi vreodată dragostea.

Ioan 3:16, probabil cel mai cunoscut verset din Biblie, spune:

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”.

Simplu spus, acest verset ne comunică patru lucruri:

Dumnezeu a iubit. Dumnezeu a dat. Noi credem. Noi trăim.

Dumnezeu a iubit.

Creația lui Dumnezeu a fost perfectă până în momentul în care Adam și Eva nu L-au mai ascultat pe Dumnezeu și au introdus păcatul în lume.

Păcatul a avut ca rezultat separarea lor imediată de Dumnezeu. Și pentru că suntem toți descendenți ai lui Adam, fiecare dintre noi moștenim natura lui păcătoasă atunci când ne naștem. Asta înseamnă că și noi suntem despărțiți de Dumnezeu.

Chiar dacă nu am ales această condiție, ea există totuși- ca orice altceva ce moștenim de la părinții noștri. Dar, în ciuda naturii noastre păcătoase, Dumnezeu tot ne iubește pe fiecare dintre noi și vrea să îndepărteze acea separare.

Ioan 3:16 ne comunică atât adâncimea dragostei lui Dumnezeu cât și purtarea Lui de grijă în ceea ce privește păcatul nostru.

Dumnezeu a dat.

Pedeapsa pentru păcat este moartea. Romani 6:23 spune : ”Fiindcă plata păcatului este moartea (separarea eternă de dragostea și mila lui Dumnezeu)”. Acesta este motivul pentru care au fost cerute atât de multe sacrificii în Vechiul Testament al Bibliei.

Dar Dumnezeu a dat pe Singurul Lui Fiu, Isus, ca sacrificiu suprem pentru a plăti pedeapsa pentru păcat, odată pentru totdeauna, în locul nostru. Moartea lui Isus pe cruce a fost plata datorată de fiecare dintre noi pentru păcat.

Noi toți trebuie să înțelegem că nu putem face fapte bune ca modalitate de a câștiga dragostea lui Dumnezeu și de a junge în Rai. Dacă ne-am fi putut salva pe noi înșine, moartea lui Isus pe cruce nu ar mai fi fost necesară! Biblia spune: ”El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui” (Tit 3:5).

Mântuirea este prin harul lui Dumnezeu (un dar), nu prin faptele noastre (Efeseni 2:8-9).

Noi credem.

Care este răspunsul nostru? Putem ignora dragostea lui Dumnezeu sau o putem crede. Putem respinge darul lui Dumnezeu sau îl putem primi. Dacă alegem să credem că Isus este Fiul Dumnezeului celui Viu care a murit în locul nostru și care a înviat, și dacă ne predăm viețile Lui, potrivit lui Ioan 3:16, putem trăi.

Ce nu am putut face pentru noi înșine, a făcut Isus pentru noi! ”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta este istoria lui Isus. A fost născut din fecioară, a trăit o viață fără păcat, a murit pe cruce pentru noi, a fost îngropat, apoi a înviat a treia zi pentru a demonstra că plata Lui a fost acceptată de Dumnezeu (1 Corinteni 15:3-4). Apoi, Isus S-a înălțat la cer și este viu astăzi pentru a avea o relație cu tine!

Tot ce mai rămâne de făcut este ca noi să acceptăm plata și iertarea lui Dumnezeu. El nu ne va forța. Este o decizie pe care fiecare om trebuie să o ia personal. Nimeni altcineva nu o poate lua în locul tău. ”Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor 16:31).

Noi trăim.

Când luăm decizia de a ne încrede în Dumnezeu, imediat Duhul lui Sfânt începe să trăiască în viețile noastre. Natura noastră păcătoasă este înlocuită cu o natură nouă. Duhul Sfânt ne dă putere, pace și călăuzire în viața de zi cu zi. Iar noi primim promisiunea lui Dumnezeu în ceea ce privește viața veșnică în cer după ce murim. Biblia numește aceasta mântuire.

Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru tine și tu primești acest dar prin credința în Isus. ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

Chiar în acest moment poți primi darul salvării lui Hristos și-ți poți începe noua viață cu Isus rugându-te sincer, din inimă, o rugăciune simplă ca aceasta:

Dragă Dumnezeule, știu că sunt un păcătos. Știu că Tu mă iubești și vrei să mă salvezi. Isuse, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce să plătești pentru păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din morți. Acum, mă întorc de la păcatul meu și, prin credință, Te primesc în viața mea ca Domnul și Mântuitorul meu personal. Vino în inima mea, iartă-mi păcatele și salvează-mă, Doamne Isuse. În Numele Tău mă rog. Amin.

ASIGURARE BINECUVÂNTATĂ: O MÂNTUIRE DE CARE POȚI FI SIGUR

Multor creștini le lipsește siguranța mântuirii. Dar poți ști că ești mântuit fără umbră de îndoială. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa!