STATEMENT OF FAITH AND BELIEFS

DECLARAȚIA DE CREDINȚĂ (CREZUL)

Pe tot parcursul vieții sale, Adrian Rogers a fost cunoscut ca o voce puternică ce a apărat ineranța biblică și adevărurile Evangheliei, ceea ce a fost exemplificat prin conducerea sa în cadrul Convenției Baptiste de Sud. A fost un om al curajului și convingerii și nu a dat înapoi în fața problemelor dificile.

Poziția sa a fost clară și de nezdruncinat de vreme ce hotărârile lui se bazau pe Cuvântul lui Dumnezeu. La fel este și cu Love Worth Finding Ministries.

Sunt câteva situații care s-au remarcat ca puncte de discuție și poate ca având anumite nesiguranțe în ceea ce spune Scriptura despre aceste probleme. Scriptura îndeamnă să ”fiți gata întotdeauna să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă” (1 Petru 3:15).

Dragostea de Mare Preț vă oferă această Declarație de credință cu referințe biblice incluse pentru informare, analiză și meditație. Ne rugăm ca Dumnezeu să folosească aceste versete pentru a vă ajuta să ”fiți gata întodeauna...”

Love Worth Finding Ministries, Inc.

Noiembrie 2015

Dumnezeu (God)
Credem că este un singur Dumnezeu care există în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt

Isus
(Jesus)
Credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu, născut din fecioară, pe deplin Dumnezeu și pe deplin om, care a trăit o viață fără de păcat, a murit în locul nostru ca jertfă pentru păcatele omenirii, a fost îngropat, a înviat în trup din mormânt și s-a înălțat la Cer.

Revenirea lui Hristos
(Christ's Return)
Credem că Isus Hristos se va întoarce în mod literal pe pământ.

Duhul Sfânt
(Holy Spirit)
Credem că Dumnezeu Duhul Sfânt este activ în a-i convinge pe necredincioși de nevoia lor de mântuire, este Mângâietorul și Îndrumătorul Care trăiește în fiecare credincios.

Biblia

Credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu fără de eroare, singura autoritate pentru viață și credință.

Omul
(Man)
Credem că omul este o creație specială a lui Dumnezeu, făcut după chipul Lui, dar prin păcatul primului om, Adam, omenirea a căzut, astfel că toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de mântuire.

Mântuirea
(Salvation)
Credem că mântuirea este un dar primit prin pocăință față de Dumnezeu și prin credința în Domnul Isus Hristos.

Siguranță
(Assurance)
Credem că fiecare persoană care este cu adevărat mântuită este asigurată etern în Domnul Isus Hristos.

Eternitatea

Credem că acele persoane care au murit în păcat, fără Hristos, își petrec veșnicia în iad, iar acele persoane care mor având păcatele iertate prin Hristos își petrec veșnicia în Rai.

Botezul
(Botezul)
Credem că botezul în apă este un act al ascultării de porunca lui Hristos și se face prin scufundare, după mântuire.

Biserica
(Church)
Credem că biserica este un trup local al credincioșilor botezați în care Isus Hristos este Capul.

Rugăciunea
(Prayer)
Credem că fiecare credincios are acces direct la Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.

Guvernul
(Government)
Credem în separarea dintre biserică și stat, dar nu în separarea dintre Dumnezeu și guvernare. Creștinii sunt sare și lumină în societate.

THE BAPTIST FAITH AND MESSAGE

CREDINȚA ȘI MESAJUL BAPTIST

In English https://bfm.sbc.net/